Dansk    Norsk    Svensk    English    Suomi

Laryngoskopi

Kompliserte intubasjoner har vært en utfordring igjennom mange år. For litt over fem år siden opplevde vi det i forbindelse med trafikkulykker, krig, ekstrem fedme, pasienter født med kjevemissdannelser, vold og neonatale intubasjoner.

Firmaet MEQnordic A/S, der blev grunnlagt i 1990 har nå gjort videolaryngoskopi til en av våre store produktlinjer i firmaet.

I alle år har vi alltid understreket, at vi leverer det beste utstyr markedet kan tilby innen for det nevnte områder – State-Of-The-Art-Products.

Vår leverandør, Verathon Medical, USA, ble grunnlagt i 1984. Firmaets filosofi er og vil alltid være at undersøkelser, inngrep og lignende alltid skal være slik at pasientene lider minst mulig overlast.

Det utstyret som i dag finnes på markedet har tre grunnleggende utfordringer – dårlig oversikt, begrenset anvendelse og stor mulighet for å påføre pasienten unødvendige skader.

Firmaet utviklet derfor et patentert system med et blad med en vinkel på 60 grader med en kraftig LED lyskilde. Samtidig gikk man vekk fra direkte syn ned i arbeidsområdet og anvender i stedet en videomonitor. Disse ting, kombinert med en varmeenhet, så synsfeltet ikke forringes ved dug og sekreter, gjør at selv ved meget små åpninger, hvor de klassisk utstyr må gi opp, er det en god oversikt til å intubere meget raskt og meget sikkert.

Videomonitor løsningen gir samtidig mulighet for å både oppdage en intubasjon og tilkoble en stor flatskjerm så systemet er attraktivt i en undervisningssituasjon.

Å kunne oppdage en komplisert intubasjon kan blant annet være anvendelig til undervisning og om nødvendig for dokumentasjon, såfremt det er tale om eventuelle komplikasjoner eller utilsiktede hendelser.

Tannskader har igjennom tiden vært ”et nødvendig onde” fordi utstyret man tidligere brukte har hatt noen begrensninger ,så unødvendig kraft skulle brukes i forbindelse med å finne den rette plassering av tuben.

Med den unike 60 grader vinkling og det ekstremt smale utstyret er man nå i stand til å bruke langt under halvdelen av den ”kraft” man normalt har brukt. Man unngår dermed skader på tenner av trykk og press, som er til ulempe for pasienten senere.

Ranger – et lite videolaryngoskopenhet – er opprinnelig utviklet til bruk i helikopter, fly, ambulanser og til militært bruk. Enheten består i et GlideScope blad montert på en liten batteridrevet monitor, som kan ligge på eller ved siden av pasienten hvor det er begrenset med plass.

Med GlideScope kan man i dag sitte i et bilvrak og intubere en skadet selv om man ikke kan løfte pasientens hode, hvilket var en nødvendighet med klassiske laryngoskoper. Selv ved svære kjevetraumer er det som regel mulig å gjennomføre intubasjonen, hvilket kan bety forskjellen på liv og død.

Salgsafdelingen

Serviceafdeling

Administrationen