Laryngoskopi

Komplicerade intubationer har varit ett problem under många år. För lite över fem år sedan upplevde vi det i samband med trafikolyckor, krig, extrem fetma, patienter födda med käkmissbildningar, våld och neonatala intubationer.

MEQnordic A/S, som grundades 1990, har nu gjort videolaryngoskopi till en av företagets stora produktlinjer.

Under alla år har vi alltid betonat att vi levererar den bästa utrustning marknaden kan erbjuda inom det aktuella området – spjutspetsprodukter.

Vår leverantör, Verathon Medical, USA, grundades 1984. Företagets filosofi är och kommer alltid vara att undersökningar, ingrepp och liknande alltid ska vara så att patienterna utsätts för minsta möjliga skada.

Den utrustning som i dag finns på marknaden har tre grundläggande problem – dålig synvidd, begränsad användning och stor möjlighet för att vålla patienten onödiga skador.

Företaget utvecklade därför ett patenterat system med ett blad med en vinkel på 60 grader med en kraftig LED-ljuskälla. Samtidigt gick man bort från direkt syn ned i arbetsområdet och använder i stället en videomonitor. Dessa åtgärder, kombinerat med en värmeenhet, så synfältet inte försämras av imma och sekret, gör att även vid mycket små öppningar, där de klassiska utrustningarna får ge upp, är det fin översikt till att intubera snabbt och mycket säkert.

Lösningen med videomonitor ger samtidigt möjlighet att både uppta en intubation och koppla till en stor flatskärm, så att systemet är attraktivt i en undervisningssituation.

Att kunna spela in en komplicerad intubation kan bland annat användas till senare undervisning och vid behov för senare dokumentation av eventuella komplikationer eller oavsiktliga händelser.

Tandskador har varit ”ett nödvändigt ont” eftersom utrustningen man tidigare använde har haft en del begränsningar så att onödig kraft skulle behövdes för att hitta rätt placering av tuben.

Med den unika 60 graders vinklingen och den extremt smala dimensionen kan man nu använda långt under hälften av den ”kraft” man normalt har använt. Man undviker härmed skador på tänder samt tryck och press, som är till men för patienten senare.

Ranger – en liten videolaryngoskopenhet – är ursprungligen utvecklad för användning i helikoptrar, flygplan, ambulanser och till militärt bruk. Enheten består av ett GlideScope-blad monterat på en liten batteridriven monitor som kan ligga på eller vid sidan av patienten där det är begränsat med plats.

Med GlideScope kan man i dag sitta i ett bilvrak och intubera en skadad även om man inte kan lyfta patientens huvud, vilket var nödvändigt med klassiska laryngoskop. Också vid svåra käktrauman går det som regel att genomföra intubationen, vilket kan betyda skillnad på liv och död.​

Salgsafdelingen

Serviceafdeling

Administrationen