Service

Ända sedan MEQnordic startades har serviceavdelningen varit ett grundläggande fundament för undervisning, installation, felsökning och reparation av våra produkter.

MEQnordics serviceingenjörer arbetar i hela Skandinavien. Vi kan dessutom erbjuda undervisning för medicintekniker, läkare och sjuksköterskor, både när det gäller tekniken i utrustningen och den praktiska användningen.

Vi vet att utan bra service finns inte grunden för försäljning och därmed affärer, i varje fall inte i det långa loppet. Därför lägger vi ned många resurser på att utbilda våra serviceingenjörer och hela tiden hålla oss ”up to date”. Vi deltar löpande i servicekurser hos våra leverantörer runt om i världen, och vi deltar/undervisar också vid diverse undersökningar och operationer hos våra kunder.

Alla medarbetare i serviceavdelningen är välutbildade inom elektronik. Vi och våra leverantörer ser alltid till att nya servicemedarbetare sätts grundligt in i anatomin och fysiologin som berör våra produktområden. Vi lägger stor vikt vid att servicemedarbetarna inte bara har förståelse för tekniken, men också för användningen av utrustningen.

För att ge den bästa möjliga service krävs förståelse och ”samma språk ” mellan våra tekniker och sjuksköterskor/läkare. Det är viktigt för oss att teknikern också kan vägleda sjuksköterskan/läkaren vid undersökningarna/operationerna.

Under hela försäljningsprocessen från anbud till installation arbetar vi i nära samarbete med våra säljare för att säkra att kunden alltid får den bästa möjliga vägledning i samband med både anskaffandet av utrustningen och det senare löpande underhållet.

Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten och nära relationer till våra kunder. Därför är vi alltid klara att hjälpa både via fri telefonsupport och genom akuta servicebesök.

Vi kan således erbjuda olika former av serviceavtal som anpassas till det enskilda sjukhusets behov av service och underhåll.

För ytterligare information hänvisar vi till

telefon 41 35 58 555 och 

e-post: service@meqnordic.com

Salgsafdelingen

Serviceafdeling

Administrationen