Dansk    Norsk    Svensk    English    Suomi

Urodynamisk utstyr og tilbehør

Urodynamiske enheter og tilbehør er en del av MEQnordics kjerneområder. Laborie, det medisinske målesystemet (MMS, Nederland), er verdens ledende utvikler av Urodynamiske enheter. MEQnordic har jobbet tett med selskapet siden 1990.

MMMs Business filosofi er å utvikle og modifisere diagnostiske systemer sammen med leger og sykepleiere rundt i verden for å møte deres behov.

I Urodynamik-området, er MMS-markedet et komplett utvalg av diagnostiske enheter fra enkle trådløse uroflow enheter til avansert video Urodynamik systemer. Utstyret brukes til å diagnostisere blærens dysfunksjon, urin lidelser, urin og avføring inkontinens og prostata problemer.

For mer informasjon om produktene, besøk MMS og Laborie sin hjemmeside.
www.mmsinternational.com

www.laborie.com

Ultralydsscanning

Ultralydsskanning av urinblæren har siden MEQnordic A/S grunnleggelse i 1990 vært et av firmaets store interesseområder og økonomiske hjørnesten.

Vi er av samme grunn nordisk leverandør av noen av verdens førende produkter innen for området.

I alle årene har vi lagt vekt på å kunne levere ultralydblæreskannere, som oppfyller våres kunders behov. Firmaets politikk er ; at vi alltid ønsker å føre de produkter, som man anser være de beste på markedet – State of The Art produkter - innen for våres arbeidsområder.

Vår ultralyd leverandør, Verathon Medical, USA, som blev grunnlagt i 1984, er i dag funnet så økonomisk interessant, at en stor amerikansk organisasjon – Roper Industries – har kjøpt opp firmaet.

Firmaet har i alle årene været toneangivende på markedet for apparater til skanning av blæren. Firmaet har siden fått flere og nye muligheter, som i dag har medført at utvalget av ultralydblæreskannere dekker hele spektret: Fra basisk blæreskanning til avanserte skannere, som kommuniserer med EPJ, databaser og kan kalibreres av kunden selv.

Ultralydskannerne er i dag konstruert og designet ut i fra filosofien om at medisinsk utstyr skal være solid, sikkert, avansert rent teknologisk, rengjøringsvennlig, i stand til elektronisk kommunikasjon og viktigst: Enkelt og lett å bruke.

Kundene til disse produkter kommer fra stort sett alle avdelingstyper på sykehusene, utgående funksjoner og akuttfunksjoner i kommunene, sykehus, pleiefunksjoner og psykiatrien. Alle avdelinger, hvor pasienter av en eller annen grunn ikke har et normalt vannlatningsmønster, har i utgangspunkt bruk for en blæreskanner.

Operasjoner, anestesi, psykofarmaka, ulykker, apopleksi, neurologiske og psykiatriske lidelser, misdannelser og mange andre forhold, kan gjøre at de ikke fungerer optimalt og derfor skal tømmes med kateter. En blæreskanner øker sikkerheten for pasientene i ekstrem høy grad. Nye brukere uttrykker det kort: ”Vi trodde ikke det var så mange (over)fylte blærer på våres avdeling.”

Det er en fornøyelse at presentere vår leverandørs webside, hvor alle produkter, servicemanualer, vitenskapelige artikler og produktdata kan ses: http://verathon.com

Vi har egen serviceorganisasjon i MEQnordic A/S og egne teknikere i hovedsete i Jyllinge, som kan reparere, teste, kalibrere og utføre service på de fleste produkter.

I saker med eksempelvis store tapsskader sender vi utstyret til Verathon Medicals europeiske hovedkontor, hvor deres store tekniske avdeling vil håndtere saken og sende produktet i retur.

Kontakt vennligst produktansvarlige for ytterligere Information, tilbud og eventuell utprøving:

Salgsafdelingen

Serviceafdeling

Administrationen