Urodynamisk utrustning och tillbehör

Urodynamiska enheter och tillbehör är en del av MEQnordics kärnaffärsområden. Laborie/Medical Measurement System (MMS, Holland), är världens ledande utvecklare av urodynamiska enheter. MEQnordic har haft ett nära samarbete men med företaget sedan 1990.

MMS:s affärsfilosofi är att utveckla och modifiera diagnostiska system tillsammans med läkare och sjuksköterskor runt om i världen för att tillgodose deras behov.

Inom urodynamikområdet marknadsför MMS ett komplett sortiment av diagnostiska enheter från enkla trådlösa uroflow-enheter till avancerade urodynamiska videosystem. Utrustningen används till att diagnosticera blåsdysfunktion, urinvägsproblem, urin- och fekal inkontinens och prostataproblem.

Besök MMS:s och Labories webbplatser för mer information om produkterna.
www.mmsinternational.com
www.laborie.com

www.cogentixmedical.com

Ultraljudsskanning

Ultraljudsenheter för mätningar av restvolymer i blåsan

Ultraljudskanning av urinblåsan har sedan MEQnordic A/S grundades 1990 varit ett av företagets stora intresseområden och en del av dess ekonomiska grundval.

Av samma anledning är vi nordisk leverantör av några av världens ledande produkter inom området.

Under alla år har vi lagt vikt vid att kunna leverera ultraljudsskannrar för urinblåsan som uppfyller våra kunders behov. Företagets politik är att vi alltid önskar att tillhandahålla de produkter som anses som de bästa på marknaden – spjutspetsprodukter – inom våra arbetsområden.

Vår ultraljudsleverantör, Verathon Medical, USA, som grundades 1984, har i dag blivit så ekonomiskt intressant att en stor amerikansk organisation – Roper Industries – har köpt företaget.

Företaget har under alla år varit tongivande på marknaden för apparatur till skanning av blåsan. Företaget har efter hand fått fler och nya möjligheter som i dag har medfört att sortimentet av ultraljudsskannrar för urinblåsan täcker hela spektrat: Från basal blåsskanning till avancerade skannrar som kommunicerar med EPJ, databaser och kan kalibreras av kunden själv.

Ultraljudsskannrarna är i dag konstruerade och framtagna utifrån filosofin att medicinsk utrustning ska vara solid, säker, avancerad rent teknologiskt, rengöringsvänlig, kunna kommunicera elektroniskt och viktigast: Enkel och precis att använda.

Kunderna till dessa produkter kommer från i stort sett alla avdelningar på sjukhusen, hemsjukvården och akutfunktioner i kommunerna, hospice, vårdfunktioner och inom psykiatrin. Alla avdelningar där patienter av en eller annan anledning inte har ett normalt vattenkastningsmönster har som utgångspunkt användning för en blåsskanner.

Operationer, anestesi, psykofarmaka, olyckor, apoplexi, neurologiska och psykiatriska sjukdomar, missbildningar och många andra tillstånd kan göra att blåsan inte fungerar optimalt och därför måste tömmas med kateter. En blåsskanner ökar säkerheten för patienterna i mycket hög grad. Nya användare uttrycker det kort sagt: ”Vi trodde inte det var så många (över)fyllda blåsor på vår avdelning.”

Det är ett nöje att presentera vår leverantörs webbplats, där alla produkter, servicemanualer, vetenskapliga artiklar och fabriksdata kan ses: http://verathon.com

Vi har egen serviceorganisation i MEQnordic A/S och egna tekniker på huvudkontoret i Jyllinge som kan reparera, testa, kalibrera och serva de flesta produkter.

Vid exempelvis svåra tappskador skickar vi utrustningen till Verathon Medicals europeiska huvudkontor, där deras stora tekniska avdelning hanterar ärendet och skickar produkten i retur.

Salgsafdelingen

Serviceafdeling

Administrationen