Gastroenterologi

​Gastroenterologi har sedan MEQnordic grundades 1990 varit en av de viktigaste produktlinjerna i företaget. I dag är MEQnordic nordisk leverantör av några av världens ledande produkter inom sitt område.

Vi har alltid betonat betydelsen av att kunna leverera impedans-, pH- och manometersystem som kan täcka alla möjliga behov och kundgrupper. För att uppnå detta har vi valt att samarbeta med ledande teknologiföretag.

Bägge dessa diagnostikleverantörer är globala aktörer och marknadsledare, var och en unik på sitt eget område. Under 2015 kommer de samlade resurserna i dessa två innovativa företag att ge oss möjlighet att utveckla "nästa generations" produkter som våra kunder efterfrågar och utvidga deras inflytande.

LABORIE, med huvudkontor i Toronto, Kanada, är en ledande global utvecklare, producent och marknadsförare av nyskapande medicinsk teknologi och förbrukningsvaror för diagnostik och behandling inom gastroenterologi samt andra bäckenbottensdysfunktioner.

MMS Medical Measurement Systems är ett av världens ledande företag inom utveckling och distribution av medicinska diagnossystem för urodynamik, gastroenterologi och neurologi. Inom gastroenterologiområdet erbjuder MMS en komplett linje av ambulatoriska pH-impedansmätare och stationär motilitetutrustning, inklusive högupplösta impedans- och manometrilösningar (HRM). Dedikerad MMS- programvara ger helautomatiserad analys av esofageal pH, impedans (GERD) och tryck som registreras under 24-timmarsstudier. MMS:s GI-utrustning används till att mäta och diagnosticera icke-kardiella bröstsmärtor, sväljproblem, reflux, EGG och motoriska störningar i matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarm och analkanalen.

Mederi Therapeutics Inc. utvecklar, producerar och marknadsför produkter för behandling av sjukdomar eller tillstånd som påverkar mag-tarmkanalen. Dessa produkter utnyttjar radiofrekvensenergi med låg effekt till att omdana slutmuskeln i bägge änder av matsmältningskanalen, och därmed bättre funktion, som ger betydlig symptomlindring och dramatisk förbättring av livskvaliteten. Mederis två första produkter, Stretta för GERD och Secca för tarminkontinens, används av gastroenterologer, allmänkirurger, öron-näsa-hals-specialister, gynekologer, bariatriska kirurger, tjock- och ändtarmskirurger, urogynekologer och thoraxkirurger.

• LABORIE: http://www.laborie.com

• MMS Medical Measurement Systems: http://www.mmsinternational.com/int

• Mederi Therapeutics: http://www.mederi-inc.com

För produktinformation eller tid för demonstration, skicka ett mejl till din lokala kontaktperson sales@meqnordic.com eller kontakta vår Nordic Product Manager.​

Salgsafdelingen

Serviceafdeling

Administrationen